PreHeader Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog English Bulgarian Bulgarian Version Contact Us Contact Us

Preheader
Contact Us Contact Us

Авто застраховка (намерете правилното покритие според вашите нужди)


           
Форма за Оценка на Автомобилна Застраховка:

Оценка за Личен Автомобил


 


Услуги за Текущи Клиенти:

За да направите промяна или за копия от застрахователните картончета, натиснете на следните линкове:

Добавете шофьор към вашата лична автомобилна полица

Премахнете шофьор от вашата лична автомобилна полица

Добавете автомобил към вашата лична автомобилна полица

Премахнете автомобил от вашата лична автомобилна полица

Автомобилен Инцидент

Изискайте копие от личната Ви автомобилна полица

Изискайте картонче за личен автомобил

Изискайте да изпратим застрахоквата Ви до трето лице


 

 

Вашата Авто Застраховка и Покритията, Които Получавате:

 

Много хора не са сигурни какво покритие получават от тяхната автомобилна застраховка. Автомобилната застраховка в Michigan е задължителна и е от типа “no-fault”. Тя съдържа задължителни покрития както и и незадължителни покрития.

 

Задължителни Покрития:

 

· Покритие Гражданска Отговорност (Liability Coverage) – Това покритие заплаща за телесни и имуществени щети причинени на други хора. Покритието също заплаща за загуби причинени от член на вашето семейство живеещ с вас или от човек, на когото сте разрешили да шофира автомобила ви. Покритието заплаща и за съдебни разходи ако някои ви осъди след инцидент. "No-fault" системата в Michigan не позволява на катастрофирали шофьори да се съдят освен:

 

o Ако причините инцидент в Michigan, при които някой е убит или сериозно наранен.

o Ако сте в инцидент в Michigan с шофьор от друг щат, които управлява автомобил регистриран извън Michigan.

o Ако сте в инцидент извън Michigan.

o За максимум от $500 за щети на чужд автомобил, ако вината ви е повече от 50%.

 

Покритието Гражданска Отговорност е разделено на две части:

 

o Телесни Щети (Bodily Injury) – Покрива разходи за телесни щети или смърт на пешеходец или шофьор в друг автомобил. Също покрива ваши пътници при положение, че не са членове на вашето семейство. Michigan изисква $20,000 минимален лимит за щети на един човек и $40,000 минимален лимит за щети на група от хора.

o Имуществени Щети (Property Damage) – Покрива разходи за щети на автомобил, с които се сблъскате (и е регистриран извън Michigan), както и за огради, сгради, стълбове, значи и дървета извън Michigan. Michigan изисква $10,000 минимален лимит.

 

· Покритие за Телесни Наранявания (Personal Injury Protection - PIP) - Това покритие ще плати медицинските ви разходи ако сте наранен в автомобилен инцидент. Покритието също ще плати за пропусната заплата до определен лимит за максимум от три години. Това покритие може да се координира с личната ви медицинска застраховка, за да ви се намали цената на застраховката.

· Покритие за Материални Щети (Property Protection Insurance - PPI) - "No-fault" системата плаща до $1 million за щети причинени от вас на други автомобили, сгради, и всякакво друго имущество в Michigan. Това покритие е различно от "Liability Property Damage", защото плаща за щети само в Michigan. "Liability Property Damage" плаща за причинени щети извън Michigan.

 

Незадължителни Покрития за Допълнително Заплащане:

 

· Материални Щети на Вашият Автомобил (Physical Damage) – Покрива щети на вашият автомобил. Вие може да платите за част от загубата под вид на “deductible”, което варира от $0 до $1,000. Michigan не изисква това покритие като задължително, но финансовата компания която финансира вашия автомобил може да го изиска. Това покритие е разделено на две части:

 

o Покритие за Сблъсък (Collision Coverage) – Покрива щети на вашият автомобил при сблъсък с друг автомобил или предмет от типа на сграда или дърво. Това покритие съществува в три вида: “limited”, “standard” и “broad”. “Limited” плаща само ако не сте виновен за инцидента и може да има или да няма "deductible". Standard плаща без значение кой е виновен и винаги има "deductible". “Broad” плаща без значение кой е виновен и има "deductible" само ако сте виновен.

o Обстойно Покритие (Comprehensive Coverage) – Покрива щети на вашият автомобил от други загуби от типа на кражба, пожар, градушка и други. Това покритие също заплаща ако ударите елен. Сблъсък с други автомобили или предмети не е покрит.

 

· Покритие Срещу Незастраховани Шофьори (Uninsured Motorist Bodily Injury Coverage) – Покрива разходи за вашите телесни щети, както и за щетите на застраховани членове на вашето семейство и всички пътници във вашия автомобил причинени от избягал шофьор или от шофьор, който е виновен за инцидента и няма автомобилна застраховка. Michigan изисква $20,000 минимален лимит на човек и $40,000 минимален лимит на група от хора.

 

· Покритие Срещу Шофьори с Ниска Застраховка (Underinsured Motorist Bodily Injury Insurance) – Покрива разходи за вашите телесни щети, както и за щетите на застраховани членове на вашето семейство и всички пътници във вашия автомобил причинени от шофьор с недостатъчна застраховка, който е виновен за инцидента. Ако лимита на другия шофьор не е достатъчен да покрие вашата загуба, това покритие заплаща разликата между загубата ви и изплатеното от застраховката на другия шофьор до лимита на вашето покритие.

 

· Покритие за Смъртни Случаи при Инциденти (Accidental Death Benefit) – Това покритие ще ви заплати ако починете в инцидент.

 

· Оборудване по Поръчка (Custom/Non-Factory Equipment) – Покрива оборудване в “conversion vans”, както и стерео уредби, GSM и други, които са добавени след като автомобила е напуснал завода.

 

· Покритие за Лизингови или Финансирани Автомобили (Gap Coverage for Leased or Financed Vehicles) – Покрива разликата между реалната цена на вашия автомобил и сумата, която още дължите по вашия заем или лизинг на автомобила ви.

 

· Компенсация за автомобил под наем (Rental Reimbursement) – Заплаща определена сума на ден (от типа на $30) за наем на автомобил, докато вашия автомобил е ремонтиран поради застрахована загуба.

 

· Теглене (Towing) – Заплаща част или пълната нужна сума за изтегляне на вашия автомобил до най-близкия авто сервиз.

 

Вашите полици съдържат допълнителни клаузи от типа на “policy declarations page”, “insuring agreement”, “policy exclusions”, “policy conditions” и “policy definitions”. Аз предлагам да прегледате вашите полици от корица до корица, за да се запознаете с всички клаузи в тях. Най-много оплаквания от хора към техните застрахователни полици идват именно от тези, които не са прочели полиците си и не знаят какви покрития имат и какво трябва да правят в различни ситуации.

 


 


Въпроси, които да зададете към застрахователния си агент:

Вашият независим застрахователен агент е отговорен да Ви намери автомобилна застраховка за вашите специфични нужди. Следните въпроси са важни по време на разговора ви с агента:

 

Каква парична сума мога да си позволя за ремонт на колата ако имам авто инцидент? (За да намалите премията си, можете да поискате по-висок “deductible.” Обаче, с по-висок “deductible” ще плащате по-висока сума за поправките си)

Какво е нивото на услуги на дадената компания, която съм  избрал, при плащане след щети?

Какви намаления мога да ползвам? (Попитайте за намаления за: повече от една полица, ученик с добри оценки, и така нататък)

Каква процедура трябва да следвам след инцидент? (Попитайте на кого да се обадите и какво да направите ако имате инцидент)

Footer

 

 
Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog
Site Footer Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations
Allen Harmon Insurance Agency | 230 N Helmer Rd | Battle Creek , MI 49037 | (269) 441-5156
Kozhuharov Agency | 961 Oakwood Dr | Rochester, MI 48307 | (877) 205-0051
Powered by Insurance Website Builder