PreHeader Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog English Bulgarian Bulgarian Version Contact Us Contact Us

Preheader
Contact Us Contact Us

Застраховка имот (защитете инвестицията си разумно)       


Форма за Оценка на Застраховка Имот:

Оценка за Застраховка Имот

Оценка за Префабрикувани Къщи

Оценка за НаводненияУслуги за Текущи Клиенти:

За да направите промяна, натиснете на следните линкове:

Щети на Имот

Изискайте копие от полицата на къщата Ви

Изискайте да изпратим застрахоквата Ви до трето лицеЗастраховки Имот и Покритията, Които Предлагат:

За повечето от нас, домът е най-голямата инвестиция, която ще направим през живота си. Като притежател на дом, също трябва да имате и застраховка имот. Но дали знаете, че всъщност има повече от един вид застраховка имот? А знаете ли какво точно покрива тази застраховка?

 

Застраховките имот варират в няколко различни варианти за различни видове домове. Тези варианти са:

 

HO-1: “Basic Form”

HO-2: “Broad Form”

HO-3: “Special Form”

HO-4: “Tenants (or Contents) Form”

HO-5: “Comprehensive Form”

HO-6: “Condominium Unit Owners Form”

HO-8: “Modified Coverage Form”

 

Хората, които са подходящи за HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, and HO-8 са следните: собственик и обитател на къща; евентуален собственик и обитател на къща под конструкция; единият от собствениците на дву-семейна къща, която е обитавана от двата собственика; купувач обитател, в който случай продавача запазва нотариалния акт докато заплащанията на къщата са завършени. Хората, които са подходящи за HO-4 са следните: не-собственик обитател на апартамент или къща; не-собственик обитател на мобилен дом; собственик обитател на сграда, която не е подходяща за покритие от другите видове полици; собственик обитател на “condominium unit”. Хората, които са подходящи за HO-6 са следните: собственик обитател на “condominium unit”; собственик обитател на “cooperative unit”. Всеки, който може да закупи HO-6, може да закупи HO-4, но HO-6 има малко повече покрития от HO-4.

 

След като видяхме каква застраховка трябва да закупим, сега трябва да видим какво покритие предлагат тази застраховка. Повечето застраховки имот автоматично включват следните покрития:

 

Покритие A: Къща

Покритие B: Други Сгради

Покритие C: Лично Имущество

Покритие D: “Loss of Use”

 

Покритие А: Къща – Това е покритие за къщата, в която живеете. Това покритие също включва прикачен към къщата гараж, прикачен към пода килим, централна климатична инсталация, вградени битови електроуреди и други прикачени и вградени към къщата уреди. Покритие за къщата е основното покритие на застраховките от типа HO-1, HO-2, HO-3, HO-5 и HO-8. HO-4 застраховка няма покритие за къщата понеже е застраховка за наематели на апартаменти. Стандартното покритие за къщата на HO-6 полици е $1,000, което може да бъде увеличено срещу допълнително заплащане.

 

Покритие B: Други Сгради – Това е покритие за всички сгради на вашата земя, които са отделени от къщата ви или са прикачени към нея най-много с ограда, електрически кабели, или друга линия от този сорт. Типични сгради покрити тук са отделени от къщата гаражи, дворни постройки, колиба за инструменти, басейн и огради. Стандартният размер на това покритие е 10% от Покритие А. Този лимит може да бъде увеличен срещу допълнително заплащане.

 

Покритие С: Лично Имущество – Това е покритие за вашите лични вещи, когато са на вашият имот, или където и да е в света, но с по-малки лимити във вторият случаи. Покритието е включено във всички видове застраховка имот. Стандартният размер на това покритие е 50% от Покритие А във всички видове застраховка имот, освен в HO-4, HO-6 и HO-5. Този лимит може да бъде увеличен срещу допълнително заплащане. На HO-4 и HO-6 това покритие е основно. В това покритие има доста изключения от типа на незастраховани вещи и вещи със специални лимити. Личното имущество може също да е застраховано с допълнителни по-добри покрития, които могат да се закупят срещу допълнително заплащане.

 

Покритие D: “Loss of Use” – Това покритие идва в сила, когато трябва да отидете на хотел за кратък период поради застрахована загуба и имате следните загуби:

 

 • “Additional Living Expense” – това са всякакви допълнителни разходи, които вие и вашето семейство можете да имате, за да продължите нормален стандарт на живот.
 • “Fair Rental Value” – това е стойността на наема, който бихте загубили от сгради, които давате под наем и са претърпели загуба.

Ако вие и вашето семейство трябва да отидете на хотел за определен период от време, понеже къщата ви е необитаема поради застрахована загуба, бихте използвали първата опция. Ако част от вашата къща, която сте наели на някой друг е разрушена от застрахована загуба, бихте използвали втората опция. Във всички случаи, заплащане чрез това покритие продължава за най-краткия от следните периоди: време нужно за поправка, замяна, или възстановяване на загубеното имущество.

 

Всичко споменато по-горе е застраховано само срещу определени загуби. Когато определяме застраховката имот, според видове загуби, за които сте покрит, застраховката съществува в три категории: “basic,” “broad” и “special”. “Basic” застраховката покрива срещу: вятър или градушка, бунтове, експлозия, светкавица, пожар, автомобили или летателни апарати, вандализъм, вулканична дейност, дим и кражби. “Broad” застраховката покрива срещу изброените досега загуби, плюс следните: падащи предмети, тежест на сняг или лед, водопроводна инсталация, внезапно срутване и загуби от късо съединение. “Special” застраховката предлага покритие срещу всички загуби, които не са изключени от покритието в полицата. При “special” застраховката, компанията трябва да докаже, че загубата е описана като не-покрита загуба в полицата, за да ви откаже покритие.

 

Стандартни изключени загуби, които се срещат във всички три вида полици са:

 

 • Наредба и действия от правителството (за това има малко покритие автоматично включено във всяка застраховка)
 • Движение на почвата или земетресение
 • Наводнение
 • Наводнение от градската канализация
 • Електрическа авария, която не се е случила във вашия имот
 • Занемаряване
 • Война
 • Атомни загуби
 • Умишлени загуби

Изключени загуби специфични само за “special” полици са:

 

 • Внезапно срутване, което не е включено в допълнителните покрития, които са обсъдени по-долу
 • Замръзване на водопроводната инсталация ако температурата в сградата не е поддържана над 0 градуса по Целзий
 • Загуба от лед, вода, замръзване или топене по: тротоар, двор, ограда, основа на сградата, кей или док
 • Обир на сграда под строеж
 • Вандализъм след като сградата е ненаселена за повече от 60 последователни дни
 • Скрит плесен или мокро гниене
 • Износване, смог, ръжда, корозия, сухо гниене или дим от индустриални операции
 • Замърсяване
 • Улягане, свиване, напукване на: дворове, фондации на сгради, стени, подове, покриви или тавани
 • Птици, паразити, гризачи или насекоми
 • Вашите животни

Допълнителни покрития, които са автоматично включени в повечето стандартни полици и не изискват допълнително заплащане са: премахване на отломки след загуба; разумни поправки; покритие за дървета, храсти и други растения; такса за погасяване на пожар от пожарната служба; покритие за преместено имущество; покритие за сметки по открадната кредитна карта и приети фалшиви пари. Тези покрития са с отделни не много високи лимити.

 

Footer
Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog
Site Footer Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations
Allen Harmon Insurance Agency | 230 N Helmer Rd | Battle Creek , MI 49037 | (269) 441-5156
Kozhuharov Agency | 961 Oakwood Dr | Rochester, MI 48307 | (877) 205-0051
Powered by Insurance Website Builder