PreHeader Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog English Bulgarian Bulgarian Version Contact Us Contact Us

Preheader
Contact Us Contact Us

Застраховка живот (помощ за хората, който обичате)Форма за Оценка на Застраховка Живот:

Оценка за Застраховка ЖивотЗастраховка за Цял Живот:

Всички видове застраховки живот предлагат заплащане на семейството на застрахования човек, ако той/тя почине. Основните видове застраховка живот са три: Застраховка за Цял Живот (Whole Life Insurance), Периодична Застраховка (Term Life Insurance) и Универсална Застраховка (Universal Life Insurance). Разбира се има и други видове застраховка живот, но тези са най-известните и най-често закупуваните.

Цената на всички видове застраховка живот зависи от три фактора, които са: възрастта на застрахования по време на закупуване на застраховката; здравословното състояние на застрахования по време на закупуване на застраховката; лимита на застраховката.

От тази информация следва, че колкото по-възрастен е застрахования по време на закупуване на застраховката, толкова по-скъпа ще е тя. По същият начин, колкото е по лошо здравословното състояние на застрахования по време на закупуване на застраховката, толкова по-скъпа ще е тя. Тези фактори се отразяват по различен начин в трите основни вида застраховка живот.


Footer
Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog
Site Footer Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations
Allen Harmon Insurance Agency | 230 N Helmer Rd | Battle Creek , MI 49037 | (269) 441-5156
Kozhuharov Agency | 961 Oakwood Dr | Rochester, MI 48307 | (877) 205-0051
Powered by Insurance Website Builder