PreHeader Home Page About Us Home Page Get A Quote Partners Claims Blog English Bulgarian Bulgarian Version Contact Us Contact Us

Застраховка за тексими и други тежкотоварни превозни средства 

Собствениците и шофьорите на професионални камиони  не могат да бъдат само със стандартна  професионална  застраховка  за автомобили. Освен товара който превозват, те трябва да вземат в пред вид и следните неща: скъпо струващите поправки на техните камиони; огромните щети които техните камиони могат да причинят на други лица и на тяхното имущество; както и потенциалните проблеми и щети  за околната среда, които една катастрофа може да причини. 

Покритие за Гражданска  Отговорност 

Всеки шофьор трябва да има покритие за гражданска  отговорност  за защита срещу телесни наранявания на други хора както и за унищожаване или повреди на чужда лична собственост. Това включва  покритие за  несъзнателни щети по дока  на който разтоварвате, телесни вреди на други хора, щети на други автомобили. 

Покритие за Застраховка на Товар 

Вашите клиенти разчитат на вас да доставите  безопасно техният  товар  в същото състояние в което са ви го предали. С покритие за товара вие можете да  платите обратно на клиента за  квалифицирани щети по техния товар, получени по време на превоза. Единствената сума която ще се наложи да платите от собственият си джоб е сумата за “deductible,” която в повечето случаи е $1,000. 

“Bobtail Insurance” 

Ако имате собствен камион и работите за фирма за превоз на товари, Вие имате нужда от покритие за гражданска отговорност, когато камионът ви е без товар. Бобтаил Insurance покрива камионът ви дори когато нямате товар. 

Застраховка за Физическо Покритие на Камиона 

-          Материални Щети на Вашият Автомобил (Physical Damage) – Покрива щети на вашият автомобил. Вие може да платите за част от загубата под вид на “deductible”, което варира от $0 до $1,000. Това покритие не е задължително, но финансовата компания финансираща вашия автомобил може да го изиска. В зависимост от стойността на автомобила, цената на това покритие може да не си заслужава. Покритие е разделено на две части:

-          Покритие за Сблъсък (Collision Coverage) – Покрива щети на вашият автомобил при сблъсък с друг автомобил или предмет от типа на сграда или дърво.

-          Обстойно Покритие (Comprehensive Coverage) – Покрива щети на вашият автомобил от други загуби от типа на кражба, пожар, градушка и други. Това покритие също заплаща ако ударите елен. Сблъсък с други автомобили или предмети не е покрит с това покритие. 

Покритие за Защита на Околната Среда от Замърсяване 

Ако вашият камион носи товар , който е отровен за околната среда или може да допринесе за замърсяване, Вие се нуждаете от специално покритие, което ще ви помогне да платите за разноските по почистването от разливане на товара - ако това се случи при катастрофа. Това покритие ще покрие разходите до определен лимит в случаите които се квалифицират. 

Бележка 

Всички горе посочени покрития имат определени от вас максимални лимити за парична компенсация. Покритията поемат разходите само до тези обозначени лимити.

Site Footer Home Page Customer Service About Us Get A Quote Contact Us Claims Testimonials Locations
Allen Harmon Insurance Agency | 230 N Helmer Rd | Battle Creek , MI 49037 | (269) 441-5156
Kozhuharov Agency | 961 Oakwood Dr | Rochester, MI 48307 | (877) 205-0051
Powered by Insurance Website Builder